Plan połączenia

 

Przejdź do strony grupy dot2dot.pl

 

DRUK Markuszewscy Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS | KRS 0000065609 | NIP 584-24-44-823 | REGON 190750570 | Kapitał zakładowy spółki: 2 100 000 PLN